DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Ảo ảnh

30/6/2012

ẢO ẢNH 
 

    Dòng sông nước lớn nước ròng
Sao mờ trăng tỏ thả dòng nước trôi
Sóng êm thuyền lướt ra khơi
Bình minh ló dạng sáng rồi qua đêm
Nắng vàng rót nhẹ bên thềm
Lắng nghe hơi thở ấm êm ngọt ngào
 
 

  Ly hương đất khách lòng đau
Dòng sông vẫn chảy sắc màu phù sa
Đêm trường ngắm giải Ngân hà
Trĩu lòng trong cỏi ta bà sầu vương
Giang sơn một mảnh tiếc thương
Ngàn năm còn đó! Ánh gươm chập chờn
 
Reading, 6/2012
Nguyễn Thị Kim-Thu