DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Mời thu ở lại


MỜI THU Ở LẠI

 

Cúc vàng nở rộ vườn thu

Mặt trời lấp ló gió ru lá sầu

Hỏi chim bay trốn nơi đâu

Mùa đông lạnh lẻo là câu trả lời

Sương mù thưa thớt buông lơi

Mới hay thu sắp đưa hơi đông về

Hương thu tỏa ngát say mê

Đông ơi đừng đến thêm tê tái lòng

 

Reading, cuối thu 2014

Nguyễn Thị Kim-Thu