DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Sầu Riêng
 
SẦU RIÊNG
 
 Chuyền cành con chim mỏ kiến
Giọt sương mai còn đọng miếng cỏ xanh
Trái sầu nặng trỉu trên cành
Miên mang đàn trẻ vây quanh khế vàng
Sầu riêng vun bón tro tàn
Thân to cành lớn rễ càng mọc sâu
Mặc cho nắng dải mưa dầu
Đất nuôi mình lớn, nổi sầu ngẩn ngơ
Ngày dài đêm ngắn là mơ
Để sầu riêng rụng thấy giờ rạng đông
Sao tạo hóa quá bất công !
Sầu riêng luôn rụng trong năm canh dài*
Nổi niềm biết gởi về ai
Xuân qua hè đến vào ngay giữa mùa**
Sầu riêng tôi bán ai mua ?
Để cho chim hót cuối mùa sầu riêng
 
Tháng Mười, 2008
Nguyễn Thị Kim-Thu
 
    * Đặc tính trái sầu riêng khi chín chỉ rụng vào ban đêm.
    ** Mùa sầu riêng chín nằm trong mùa hè