DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Bốn Mùa

14/12/2008               Bốn mùa

Xuân về không có hoa mai
Ba mươi năm lẻ đoái hoài xuân xưa
Nhặt tình rơi rớt chiều trưa
Nhớ thương còn lại bên bờ đại dương.
 
Hạ về đây đó mưa sương
Nhớ hoa phượng vỉ, nhớ vườn ve kêu
Nắng vàng ai nhuộm phố chiều
Hương đồng cỏ nội, cánh diều lên khơi.
 
Thu về chiếc lá vàng rơi
Lang thang hồ vắng tỏa hơi trắng ngần
Tre non vừa mọc góc sân
Đá ven rêu phủ ngỏ gần trống hoang.
 
Đông về giá lạnh tim gan
Lầm than đói rét ngở ngàng thâu đêm
Quê nhà gió bấc qua thềm
Thèm nghe đông đến ấm êm thuở nào.
 
Anh quốc, vào Đông 2008
Nguyễn Thị Kim-Thu