DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Anh là ai

 


 

Anh là ai?

 

 

 

Từ buổi có anh lúa trúng mùa

 Trăng thanh giã gạo tiếng chày khua

 Nắng vàng treo gấm mây hồng thắm

 Dập dìu ong bướm mảnh vườn xưa

  

Thuở không anh rừng cây mất dấu

 Rừng điêu tàn tổ quốc suy vong*

 Khô cằn lũ lụt quá long đong

 Bửa ăn độ nhựt chẳng no lòng

 

Thuở có anh đồng cỏ xanh màu

 Gia cầm gia súc lớn thật mau

 Sương mai ấp ủ đầy men sống

 Bầu sửa kia ơi lắm ngọt ngào

 

Thuở có anh nông cơ giới hóa

Mồ hôi rơi muối đã phôi pha

Ước mơ chấp cánh vượt đường xa

Ngập tràn háo hức buổi giao hòa

  

Anh quốc, 6/2009

Nguyễn Thị Kim-Thu

 

*  Theo ý 2 câu thơ trong bài thơ “La prière de la forêt” (Lời nguyện của rừng) của André Theuriet:

 Au plus profond des bois, la Patrie a son coeur

Un peuple sans forêt est un peuple qui meurt