DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Gởi gió thu

Lên mạng ngày 27/12/2011

Gởi gió thu
 
Anh biết mùa thu nắng rất vàng
Vương màu chói sáng cả giang san
Thoáng nghe hồn bổng bâng khuâng lạ
Gợi nhớ gì thêm nổi ngút ngàn
Thương chiếc lá rơi cành lay động
Mong đợi gì trở gió mùa thu
Ngày đông quả thật đêm vô tận
Nhịp sống xoay dần gởi gió thu
 
Reading 12/2011
Nguyễn thị Kim-Thu