DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Bóng hình

Bóng hình


Dòng sông ôm bóng con thuyền
Vượt  ra biển cả vô duyên tan rồi
Biển Đông vần vũ liên hồi
Ôi thôi: phiến đá đó rồi cũng đau
Hồn ơi vất vưởng về đâu ?
Trăng sao có thấu chở sầu đáy sông
Đêm thâu ngắn, nắng bềnh bồng
Vịn cầu dĩ vãng chơi rong một mình
Nhớ ngày khói lửa đao binh
Vội vàng ôm lấy bóng hình quê hương


Reading 8/2010
Nguyễn Thị Kim Thu

Để tưởng niệm người bạn chết trên biển