DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Nhớ mẹ

 
Lên mạng ngày 23/2//2009

    
    NHỚ MẸ
 
Mẹ tôi an giấc ngàn thu
Yêu thương nhớ mẹ âm u một màu
Dấu chi đau xót nghẹn ngào
Không còn mẹ nữa lệ trào bảy con
Còn ai ngồi đứng héo hon
Nửa trông nửa đợi mỏi mòn hao tâm
Con đi lưu lạc xa xăm
Thương mẹ lệ chảy nén dằn vào tim
Nhớ mẹ tay phủi nằm yên
Mẹ trả thân tạm mang duyên kiếp người
 
Anh Quốc, 2/2009
Nguyễn Thị Kim-Thu