DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Cụ Đồ 2 ...2010

 
Lên mạng ngày 6/1/2010

Cụ Đồ 2 …2010
 
Mỗi năm hoa đào nở
Cụ Đồ nhớ Cần Thơ
Xuân xưa đẹp như mơ
Sao Cụ Đồ lại sợ ?
 
Hoa tuyết bay phất phơ
Tâm Cụ Đồ rạng rở
Đừng nhớ chuyện vu vơ
Sống đời là trả nợ
 
Năm nay hoa đào nở
Quê nhà mớ tuổi thơ
Ngày tháng quá hửng hờ
Cụ Đồ thấy bơ vơ?
 
Cụ Đồ đi ra chợ
Nhìn hàng quán ngẩn ngơ
Credit card bây giờ
Tha hồ cà đừng sợ
 
Hoa đào nay không nở
Tết nhứt thật đơn sơ
Quê hương ta mải nhớ
Xuân xưa ta vẫn chờ
 
Anh Quốc, đầu năm 2010
                        Nguyễn Thị Kim Thu

-o-o-o-

Lên mạng ngày 6/1/2010

Cụ Đồ ..2010

Mổi năm hoa đào nở
Thiên hạ sao tỉnh bơ
 Có lẻ vì thiếu nợ
Nợ như núi không ngờ

 
Có tay gàn lại dở
Nợ ngập đầu không nhớ
Lại nhớ chuyện vu vơ
Không hiểu sao vậy chớ !!

 
Năm nay đào không nở
Kể từ sáng tinh mơ
Lang thang mua một mớ
Bó rau muống ngoài chợ

 
Xào rau, cà với bơ
Ăn sao mà quá dở
Khẩu vị nghe lờ lợ
Tựa ngày cũ mộng mơ...

 
Bây giờ tôi lại nhớ
Hồi nhỏ ở Cần Thơ
Đời sống rất phất phơ
Đến giờ vẫn còn sợ
NHT

-o-o-o-o-

ÔNG ĐỒ 3
 

Góc phố bên đường lá phất phơ

Lom khom thư pháp dáng ông đồ

Bên thềm giấy đỏ người đông đúc

Múa bút rồng bay dạ ngẩn ngơ

Cả nước ân cần ghi cụ Vũ

Non sông nhớ mãi một ông Đồ

Giờ đây đã mất người đâu tá

Một cánh hoa đào đẹp ngẩn ngơ 
 

Cà Mau 07/01/2010

Lê Thanh Quang -10MS1/74 - NLS Cần Thơ


-o-o-o-

Lên mạng ngày 8/1/2010

Ông Đồ 4
 
Gốc phố ông đồ đứng ngẫn ngơ
Lom khom thư pháp hoạ vần thơ
Bên thềm, giấy đỏ mời gọi khách
Múa bút giữa phố vắng như tờ
Cả nước bây giờ mấy người khen !!
Non sông quên hẵn lão xa mờ
Giờ đây nhỏ lệ vào nghiêng mực
Một cánh hoa đào gió phất phơ

NHT