DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Bên ta là dòng sông

18/3/2013

Dòng sông nước lớn dâng đầy

          Đôi bờ sóng vỗ trăng gầy đầu non

          Chiều về mẹ ngóng trông con

          Lục bình bông tím vẫn còn trôi sông

Dòng sông gió lộng nước ròng

Mây ôm lấy nước in lòng biển khơi

Đoạn trường bìm bịp từng hơi

Tình quê nghĩa nước một trời mù sương

Lá lục bình, trái tim thương*

Hồn người viễn xứ vấn vương sông dài

 

 

*Lá lục bình có hình dạng trái tim

 

Reading, 3/2013

Nguyễn Thị Kim-Thu

 
 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 270161 visitors (953048 hits)