DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Lạc lỏng

Lên mạng ngày 02/9/2009
 LẠC LỎNG

Tóc bạc phai, máu ta vẫn đỏ
Núi sông ơi ! cạn tỏ tình người
Sanh lầm thế kỷ hai mươi
Cắn môi nhỏ lệ kiếp người lưu vong

Nhớ quê hương muôn trùng xa cách
Thương mẹ hiền mà khóc trong lòng
Đôi tay bơi giữa dòng sông
Đôi chân hụt hẫn theo dòng nước trôi

Chim kêu vượn hú hồn xao xuyến
Ngước mặt nguyện cầu với cỏi trên
Dẩu rằng đường củ thay tên
Đời con lạc lỏng chẳng quên đường về

Đi chưa hẳn là quên quê cũ
Dầu bao năm lòng vẫn đợi mong
Đường về trời lúc rạng đông
Vườn hoa đua nở nắng hồng ban mai

Anh Quốc, 02/9/2009
Nguyễn Thị Kim-Thu