DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Nỗi lòng giã biệt 

 

          
          NỖI LÒNG GIÃ BIỆT
 
Trang nhà nở tám mùa xuân
Hôm nay khép lại bâng khuân nỗi buồn
Không khóc nhưng sao lệ tuông
Xôn xao kỹ niệm mãnh hồn đầy vơi
Nâng niu ấp ủ một thời
Còn trong ký ức ai ơi thấu cùng
Trang nhà thầy bạn trùng phùng
Mang bao hơi ấm cùng chung tình đời
Đỗi mùa lất phất mưa rơi
Giật mình mới biết “thôi rồi chia tay”

Reading 5/2015
Nguyễn Thị Kim-Thu