DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Quê xa

Quê Xa

Bao năm ta đã xa quê

Thì thầm đất thở cơn mê chập chờn

Thương người áo bạc vai sờn

Dòng sông sâu thẩm từng cơn sóng dài

Hương thơm bông lúa chiều nay

Có còn đàn vịt chờ mai chạy đồng

Gió ơi kể chuyện mênh mông

Sau mùa gặt hái trống không rạ vàng

Đến mùa nước nổi qua ngang

Điên điển bên bờ đón cá linh non

Hao gầy lòng mẹ héo hon

Tà dương lệch bóng chờ con chưa về

Ngục tù dĩ vãng đê mê

Rong chơi quá khứ tình quê mặn nồng

 

Reading 7/2014

Nguyễn thị Kim Thu