DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Tình bạn

Lên mạng ngày 09/09/09

   Tình bạn
 
Nhìn hình hội ngộ bạn bè
Chung trường chung lớp không dè mắt cay
Bốn mươi năm đã quá dài
Tình tôi với bạn như ngày thanh xuân
Lòng háo hức, tim ngập ngừng
Đến ngày gặp lại như mừng hè qua
Kể nghe bao chuyện gần xa
Cùng nhau ca hát chan hòa niềm vui
Chia tay vương vấn ngậm ngùi
Nhớ nhau kỹ niệm sống lùi thời gian
Từ ngày vỡ tổ lạc đàn
Tìm nhau hội ngộ thời gian không nhiều
Tuổi đời ngả bóng về chiều
Hân hoan gặp lại bao nhiêu nghĩa tình
 
Nhớ
Nhớ anh là bạn “Công thôn”
Sửa dùm xe đạp hư trên đường về
Nhớ anh là bạn “Súc khoa”
Tưới dùm liếp cải ngày qua vắng nàng
Nhớ anh chung lớp “Canh nông”
Cấy dùm đám ruộng không màng điểm cao
Tình bạn cao quí ngần nào
Nhớ về trường củ mà xao xuyến lòng
 
Anh quốc, 9/2009
Nguyễn Thị Kim-Thu