DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Thu về

 
Lên mạng ngày 21/9/2009


    THU VỀ

Bầu trời lác đác mây mù
Lá vàng rơi rụng mùa thu đến rồi
Cành khô thương chiếc lá rơi
Hồ thu lạnh lẻo tỏa hơi trắng ngần
Thoáng hương cúc nở góc sân
Chim bay thưa thớt xa dần mùa đông
Nắng lên len nhẹ vào song
Mưa rơi hiu hắt hỏi lòng nào vui
Mở ra trang giấy ngậm ngùi
Điều tôi muốn viết phát nguồn từ đâu
Giọt mưa, tia nắng vương sầu
Mùa thu trở lại mắt sâu nổi buồn
      
Tiếc đời qua tuổi mộng mơ
Để ta vui với hồn thơ thu về

Anh quốc, Mùa thu 2009
Nguyễn Thị Kim Thu