DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Ngày giỗ Mẹ

Lên mạng 5/11/2011

NGÀY GIỖ MẸ
Con đã khóc theo mưa ngày giỗ Mẹ
Mấy năm rồi và vĩnh viễn xa nhau
Nhang khói vẽ nét mẹ hiền diễm tuyệt
Ký ức đậm hình của mẹ dấu yêu
Trời cao xanh lại bủa áng mây chiều
Nhìn mộ mẹ lòng con đau quặn thắt
Mẹ ơi ! Quê hương bây giờ xa lắc
Cây lá đỗi màu, thay sắc tóc con
Gian khỗ chông gai ắt hẵn vẫn còn
Mẹ, người dẫn lối chỉ đường con theo
Ngày giỗ mẹ điệp khúc buồn héo hắt
Thương nhớ mẹ nhiều lặng đếm sao đêm
Reading, 11/2011
Nguyễn Thị Kim-Thu