DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Dòng sông lạnh

 

DÒNG SÔNG LẠNH

Mây bay cuối nẻo trời xa

Sông Thames gió lạnh lòng ta nghẹn ngào

Lăng tăng gợn sóng xạt xào

Bên bờ liễu rũ nôn nao nhớ nhà

Con đò ôm bóng mơ xa

Mang bao kỹ niệm phôi pha nửa đời

Dầu cho vật đỗi sao dời

Giật mình tỉnh giấc, hởi ơi nghìn trùng!

Tuyết rơi sông lạnh nhớ nhung

Nỗi buồn trụi lá trùng phùng gió đông

Tết về ta nhớ ta trông

Bên bờ sông lạnh rũ lòng thi nhân


Reading, 1/2014

Nguyễn Thị Kim-Thu