DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Mưa Thu

Lên mạng ngày 20/11/2010

MƯA THU
 
Mưa đến lại vào thu
Rơi rơi trên đất lạ
Mùa mưa là mùa thu
Lưa thưa thay màu lá
 
Cành lung lay thương lá
Xin trả lá lại cây
Giọt sầu đọng trên mây
Nhuộm chân trời màu tím
 
Mưa thu đến với sông
Làm quen màng sương mỏng
Mưa buồn không giởn sóng
Mà tan vào mênh mông
 
Dòng sông có biết không ?
Tuổi thơ tôi để lại
Hảy giữ giùm tôi nhé
Tôi chọn kiếp lưu vong
 
Mưa thu bay lất phất
Bay qua khung ký ức
Nửa mảnh hồn ngẫn ngơ
Mùa thu là mùa thơ
 
Reading, 10/2010
Nguyễn Thị Kim-Thu