DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Tình Anh

4/2010

TÌNH ANH

 

 

Thuở em đứng bên bờ sông ấy

Nhìn thuyền anh đầy ấp yêu thương

Anh gom mây gió bốn phương

Nên tình trăng nước vấn vương ngập lòng

 

Em nhớ mãi một thời hoa mộng

Tuổi thần tiên  chưa biết ưu phiền

Nắng say vành nón nghiêng nghiêng

Gió say tung mái tóc huyền che vai

 

Tuổi tính xuân, không đếm tháng ngày

Cho năm dài em dệt vần thơ

Hồn anh xanh biếc lá mơ

Tim anh hồng thắm nên tơ duyên đời

 

Tặng chồng

Anh quốc 4/2010

Nguyễn Thị Kim -Thu