DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Nhớ Nha Trang

 20/12/2017
 
NHỚ NHA TRANG
Nguyễn Thị Kim-ThuNHỚ NHA TRANG
Nhớ Nha Trang, miền cát trắng
Anh dìu em qua bải vắng mênh mông
Biển xanh sóng nước bềnh bồng
Hàng dương che lối, tơ lòng vấn vương
Khung trời kỷ niệm yêu thương
Dấu chân in bóng, mùi hương biển nồng
Người em anh trọn trong lòng
Trùng dương gởi trả nhớ mong ngày nào
Hòn Chồng sóng vổ dạt dào
Bàn tay ấn dấu lúc nào mới phai?
Vọng phụ hóa đá cả hai
Mẹ bồng con đợi từng ngày lặng im
Nổi lòng mỏi cánh đàn chim
Mênh mông Cầu Đá, ánh đèn thuyền xa
Từ dinh Bảo Đại nhìn ra
Bức tranh thủy mạc lụa là ai thêu!
Nắng vàng nhuộm cảnh đìu hiu
Tháp Bà quyện khói hương chiều tỏa ra
Linh thiêng Thần nữ Ci-Va
Cứu nhân độ thế, Khánh hòa bình an
Nhớ Nha Trang, núi Hòn Bà
Miền quê Lạc Lợi, nhà cha mẹ chồng
Tết về cha đón má trông
Dâu miền sông Hậu chờ mong ngày về
.

Anh quốc, Tết Kỷ Sửu 1/2009
Nguyễn Thị Kim Thu
Reading, 20/12/2017