DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Ngày dài


 
Lên mạng ngày 13/12/2009

           
 
 
Ngày dài
 
Đường vòng trái đất quá xa
Bên anh ngày sáng, em là ban đêm
Ra đi dạ thắt ruột mềm
Quê hương bỏ lại đắm chìm trong mây
Dặm đường hun hút cánh bay
Đếm từng giờ một để ngày gặp anh
Núi cao biển rộng trời xanh
Em buồn, em tủi mong manh cỏi nào?
   
Heathrow rộn rã xôn xao
Bình minh rực rỡ đón chào khắp nơi
Nghẹn ngào thay hết những lời
Ngày dài sum họp nhớ đời không quên.
 
Anh Quốc, 13/12/2009
Nguyễn Thị Kim Thu
 
 Cước chú: Đúng 30 năm trước, rời Tân Sơn Nhất ngày 13/12/1979, đến phi trường Heathrow Anh quốc ngày 14/12/1979.