DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Ngày giỗ Cha

Len mang 26/11/2011

             NGÀY GIỖ CHA

        Thương Cha mắt lệ mờ cay
Mấy mươi lễ giỗ chưa phai bóng hình
Con đi vào buổi bình minh
Nắm tay Cha dặn “quê mình nhớ ghi”
Máu đào ôi phải phân ly
Làm sao thu ngắn “ngày đi ngày về”

Hương thơm một chén trà quê
Dâng lên khói quyện gởi về hồn Cha
Bông huệ trắng*, nắng chan hòa
Thái sơn gợi nhớ công cha đong đầy
Cha ơi! Trọn tấm lòng này
Vọng về quê cũ tràn đầy nhớ thương

          Reading 11/2011
Nguyễn Thị Kim-Thu
* Ba tôi rất thích bông huệ trắng