DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Khóc một dòng sông

Lên mạng ngày 31/8/2010

KHÓC MỘT DÒNG SÔNG
 
1244306922_Onhiem246106
 
       Dòng sông đã cạn thành mương
Bờ sông xơ xác khu vườn xác xơ
Mùa hạ gảy, nắng lơ thơ
Ô môi đỗ nhụy phất phơ cánh chuồng
Bến không người, lấm tấm sương
Dế mèn tấu khúc đoạn trường từng giây
Bàn tay ngón đã hao gầy
Đếm bao thương nhớ chỡ đầy dòng sông
Trái bần chín, có rụng không?
Để thêm chua chát gió giông lọc lừa
Bông tra vàng héo ngóng mưa
Vài ong bướm lượn lưa thưa muộn màng
Nắng chiều chưa đến đêm sang
Sao chôn đốm lửa vội vàng “đom đóm ơi!”
 

Reading, 8/2010
Nguyễn Thị Kim-Thu