DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

nh đã đến

Anh đã đến

 

Anh đã đến không phải người xa lạ

Đã gặp nhau, đã biết và đã quen

Thơ tình anh gởi, bối rối lòng em

Em hiểu lắm, ngày dài năm tháng đợi

 

Sương nhã tơ ruộng đồng bông lúa mới

Gió heo may lay động áng mây hồng

Đôi cò chấp cánh điểm trắng chân không

Lòng anh xao xuyến, cánh đồng lúa xanh

 

Hàng thư nghiêng nồng thắm nét chữ anh

Yêu thương nhớ anh chứa buồng tim rộng

Cánh đồng xưa dệt tình đầy thơ mộng

Để tình mình “cò trắng chấp cánh bay”

 

Reading, 9/2012

Nguyễn Thị Kim-Thu